Betonové zábradlí

Betonové zábradlí

Betonové zábradlí je železobetonový monolit, jehož povrch je připraven k dalšímu nátěru fasádní barvou. Zábradlí je usazeno na hraně podesty lodžie a je kotveno do bočnic. Volba betonového zábradlí znamená pro uživatele lodžie soukromí, bezpečí a minimální nároky na údržbu. Nátěr betonového zábradlí fasádní barvou doplňuje celkový vzhled bytového domu.

Ohledně Vašeho zájmu o zábradlí kontaktujte našeho technického poradce:
p. Veselý Lukáš, tel.: 777 868 573, email: vesely@fblodzie.cz

Způsob uchycení zábradlí je patentován naší firmou u Úřadu průmyslového vlastnictví pod názvem Kotvící prvek pro kotvení předsunutého zábradlí – značka CZ 20850 U1.