LODŽIE

Prístavba nových lodžií

Sme špecialisti na výstavbu nových lodžií na panelových i tehlových domoch. Boli sme prvou firmou na českom trhu, ktorá začala montovať lodžie aj na strednerozponové  rozmery panelov a vieme osadiť lodžiami aj bytový „sametový realismus“ v Prahe.

Prefabrikované betónové dielce lodžií  tvoria fungujúcu „stavebnicu“ a nové lodžie nahradia staré, nevyhovujúce balkóny alebo ich namontujeme tam, kde nikdy neboli. Prístavbou lodžií dávame bytovým jednotkám nový rozmer bývania, dochádza k zväčšeniu úžitkovej plochy a finančnému zhodnoteniu celej nehnuteľnosti.


Stavebná schéma lodžií FB 01

Príklady realizácie výstavby lodžií FB01

Lodžie FB01 – lodžie s podestou so skosenými rohmi                           1 stena ľavá kotviaca dlhá    2 stena pravá kotviaca dlhá    3 stena vnútorná dlhá   4 stena ľavá    5 stena pravá     6 stena vnútorná   7 doska vkládaná so skosenými rohmi    8 doska bežná   9 doska bežná strieška


Príklady realizácie výstavby lodžií FB02 

Stavebná schéma lodžií FB 02

FB 02 - lodžie s obdĺžnikovou podestou                                                1 stena ľavá kotviaca dlhá     2 stena pravá kotviaca dlhá    3 stena vnútorná dlhá   4 stena ľavá    5 stena pravá     6 stena vnútorná   7 doska vkládaná - obdĺžnik   8 doska bežná      9 doska bežná strieška


Stavebná schéma lodžií FB 03

Príklady realizácie výstavby lodžií  FB03

FB 03 - lodžie s obdĺžnikovou podestou a profilovanou bočnicou  1 stena ľavá kotviaca dlhá     2 stena pravá kotviaca dlhá    3 stena vnútorná dlhá   4 stena ľavá    5 stena pravá     6 stena vnútorná   7 doska vkládaná - obdĺžnik   8 doska bežná      9 doska bežná strieška


Rozšírenie stávajúcich lodžií

Stávajúce lodžie na bytových domoch vieme zväčšiť predĺžením. Zákazka je často realizovaná tak, že sa pristavujú nové stĺpce k bytom na ktorých neboli a súčasne sa stávajúce lodžie predlžujú. Dôjde k uspokojeniu všetkých bytových jednotiek a často touto úpravou získajú lodžiu na viac. Bytový dom získa nový vzhľad a užívatelia  bytov ocenia vlastný vonkajší priestor a zhodnotenie nehnuteľnosti.

Máte tiež záujem o nové lodžie alebo o zväčšenie stávajúcich?