SOUTĚŽ STAVBA ROKU 2016 V TŘINCI ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

Stavba Dukelská 684-687, Třinec obsadila první místo v kategorii Obnova fasád stávajících objektů a veřejných prostranství. 

V této kategorii bylo přihlášeno šest staveb. Komisí byly oceněny čtyři stavby:

1. místo – revitalizace panelového domu v Lyžbicích.Investorem je Bytové družstvo Máj, Máchova Třinec. Autorem návrhu je DaF – projekt, s. r. o.

1. místo – zateplení průčelí bytového domu a montáž lodžií v Lyžbicích. Investorem je Společenství vlastníků pro dům čp. 684-687, ul. Dukelská. Autorem návrhu je Havířovská inženýrská kancelář, s. r. o.

2. místo – obnova fasády penzionu U Haliny v Tyře. Investorem je Jana Bouchalová.

3. místo – komplexní úprava prostoru před Hlavní bránou TŽ, a. s. Investorem jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Autorem návrhu je kolektiv autorů (Správa majetku TŽ, a. s., TŘINECKÁ PROJEKCE, a. s., M.A. Michal Mikula, SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s. r. o.).

 

http://www.ihorizont.cz/trinecko/33002-soutez-stavba-roku-2016-zna-sve-viteze

https://www.trinecko.cz/aktuality/index.php?id=aktualita&Id=2469